วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

European first respiratory of nanomaterials


สถาบัน Joint Research Centre (JRC) ภายใต้คณะกรรมมาธิการแห่งสหภาพยุโรป (European Commission) ได้ประกาศแผนงานครั้งแรกในยุโรปเกี่ยวกับการเก็บฐานข้อมูลของวัสดุนาโน JRC ได้มีแผนการที่จะให้ยุโรปมีการรวบรวมฐานข้อมูลด้านวัสดุนาโนทั้งหมด ที่จะถือว่าขณะนี้มีการใช้ในปริมาณที่ชัดเจนในสินค้าอุปโภคบริโภค โดยกำหนดวัสดุที่จะใช้เป็นจุดอ้างอิงโดยห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการด้านมาตรฐานและประเมินความปลอดภัยในวัสดุนาโน เพื่อให้แน่ใจว่าผลวิจัยของพวกเขาสามารถเทียบเคียงกับของห้องปฏิบัติการอื่น JRC กล่าวว่าแผนงานครั้งนี้กำหนดขึ้นตามความเห็นชอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์กรมาตรฐานสากล ฐานข้อมูลใหม่นี้จะรวมถึงในหมู่วัสดุอื่น ๆ , ท่อนาโนคาร์บอนอนุภาคเงิน, ไทเทเนียมออกไซด์, ซีเรียมออกไซด์, ออกไซด์สังกะสี, เบนโทไนท์, ทอง, และซิลิคอนไดออกไซด์ (For english version please press on this title)

ที่มา: http://ec.europa.eu (For english version please press on this title)

สำหรับประเทศไทย เรากำลังดำเนินการด้าน nanosafety เช่นเดียวกัน เพียงแต่คงต้องรอกันหน่อยกว่าที่จะมีการผ่านร่างกฎหมาย ในขณะที่สินค้าที่ผสมวัสดุนาโน (แท้และเทียม) ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่น่าเป็นห่วงคือถ้ามุมมองต่อคำว่า "นาโน" เริ่มติดลบเหมือน "GMOs" สินค้าที่ใช้วัสดุนาโนอาจจะเลี่ยงหรือไม่บอกว่าใช้นาโนเทคโนโลยี ซึ่งหวังว่าประเด็นนี้กฎหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรต้องติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

For Thailand We are working on the same "nanosafety" issue but still have to wait to pass it regulation from the Bill. While mixing nano-products. (Real and artificial) has also been a growing amount. As I concerned, if the view of the word "nano" become more negative just like "GMOs". For products that use nanotechnology materials may be avoid or do not say that they are or they use nanotechnology. I hope our laws or other stakeholders should be closelytracking this emerging issues.


ไม่มีความคิดเห็น: