วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นับเป็นเวลา 5 ปีหลังจากที่ไม่ได้โพสต์ในบล็อค แต่ก็ยังมีคนเข้ามาติดตามดูอยู่บ้างเป็นระยะ  ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ล่าสุดตัดสินใจเริ่มกลับมาโพสต์อีกครั้ง หลังจากใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอนในมหาวิทยาลัย และการทำโรงเรียนของตนเอง พอมีเด็กๆมาถามจึงตัดสินใจหาข้อมูลด้านความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีในปัจจุบัน (หลังงานวิจัยชิ้นสุดท้ายที่ไปทำที่เกาหลี) ก็พบว่านาโนเทคโนโลยีโตแบบเงียบๆ แต่ไม่หยุด ในขณะที่กระแสด้าน AI กำลังมาแรง และนี่คือสถิติล่าสุด
จะเห็นได้ว่าซิลเวอร์นาโนถูกใช้ในอุปกรณ์ในบ้านมากกว่าร้อยละ 74 ในขณะที่ กลุ่มเครื่องสำอางค์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้นาโนเทคโนโลยีมากที่สุด โดยที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนี้โดย ร้อยละ 37 ของอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ใช้เทคโนโลยีนาโน ตามมาด้วยจีนและเยอรมันนี โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านเซ็นเซอร์จะใช้เทคโนโลยีนาโนมากกว่าส่วนอื่นๆ