วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

วัสดุฉลาด Multiple Memory Material Technology

วัสดุฉลาด Multiple Memory Material Technology ซึ่งพัฒนาโดย University of Waterloo กำลังกลายเป็นหนึ่งของความคาดหวังที่จะเห็นวัสดุที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม กรณีแรกนี้คือเรื่องของอุณหภูมิวัสดุที่เรียกว่า shape memory alloys นี้สามารถจดจำสถานะรูปแบบที่อุณหภูมิต่างๆได้ (ภาพประกอบในyoutube)
http://www.youtube.com/watch?v=GF6bUEVPMW0ในฐานะของผู้ที่เคยร่ำเรียนมาทาง
การออกแบบผู้เขียนมองว่าวัสดุแบบนี้ถ้านำมาใช้กับอาคารในอนาคตน่าจะเป็นผนังหรือหลังคาที่
สามารถขยับเพื่อหลบเลี่ยงแสงแดดได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานกลอย่างอื่นถ้าสามารถลดต้นทุน
และนำมาผลิตได้จริงคงปฏิวัติอุตสหกรรมก่อสร้างไปอีกรูปแบบหนึ่ง หรืออาจจะก้าวเข้าสู่ยุค
organic architectecture หรืออย่างที่
John M Johansen เคยกล่าวไว้ ไปอีกขั้นก็เป็นได้ครับ

ที่มา: nanowerk.com

ไม่มีความคิดเห็น: