วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

Awareness raising strategies for construction industry: A case of Bangkok construction industry on nanomaterials

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2552 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอบนเวที National Conference on Nanotechnology and Regulation Issues ที่จัดโดย Calcutta University และ The Energy and Resource Institute ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนาโนโเทคโนโลยีสำหรับประเทศอินเดีย โดยผู้เขียนได้นำเสนอเรื่อง "Awareness raising strategies for construction industry: A case of Bangkok construction industry on nanomaterials" ผู้ที่สนใจสามารถ download powerpoint ที่ได้นำเสนอในเวทีนี้ไว้ ณ ที่นี้
Download link:
http://www.mediafire.com/?nzamdz1gom2
(copy link ไปวางที่ url หรือ clickที่ชื่อเรื่อง Awareness raising strategies for construction industry: A case of Bangkok construction industry on nanomaterials)

ไม่มีความคิดเห็น: