วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เกาหลีกับนโยบายนาโน

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของผู้เขียนได้เคยพูดไว้เมื่อต้นปี 2551 ว่าถ้าประเทศไทยจะมองประเทศที่เป็นแม่แบบของการพัฒนานาโนเทคโนโลยีนั้น เกาหลีใต้น่าจะเป็นต้นแบบที่เหมาะสมประเทศหนึ่ง เมื่อไม่นา่นนี้รัฐบาลเกาหลีภายใต้การดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู้ (Ministry of
Knowledge Economy) ได้ประกาศว่าเกาหลีมุ่งจะเป็น 1 ในสามของโลกด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีผลผลิตคิดเป็นมูลค่า 15% ของตลาดโลกภายในปี 2015 ซึ่งมีองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้อง
ประมาณ 300 แห่งใน 30 ประเด็น โดยคาดหวังให้เกิดตลาดใหม่ๆขึ้น ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้อัดฉีดเม็ดเงินประมาณ 1.9 ล้านล้านวอน (1.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ให้กับอุตสาหกรรมด้านนาโนโดย 1.3 ล้านล้านวอน (0.95 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เป็นงบด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก ที่เหลืออีกประมาณ 441.5 พันล้านวอน (3.25 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เป็นงบประมาณด้านการสร้างโครงสร้างสาธารณูปการ และอีกประมาณ
101.2 พันล้านวอน (74.56 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เป็นงบประมาณสำหรับการให้ความรู้และ
การศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคน โดยในปี 2005 ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ถูกจัดเป็นอันดับที่ 4 ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนตามหลัง อเมริกา ญี่ปุ่นและเยอรมันนี


เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยในขณะนี้คงต้องตั้งคำถามอีกครั้งว่าเราจะใช้ต้นแบบด้านไหนดี
จากเกาหลีเพราะดูเหมือนว่าข้อจำักัดด้านงบประมาณลงทุนของไทยไม่อาจเีทียบได้กับประเทศ
เกาหลี โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมกำลังคนและงบวิจัยพัฒนาซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด

ที่มา: Xinhua

ไม่มีความคิดเห็น: