วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Presentation at Rajamangala University of Technology Tawan-ok

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางปี 2551 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอบนเวที แผนยุทธ์ศาสตร์ด้านการพัฒนา 15 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่จัดขึ้นที่ พัทยา ผู้ที่สนใจสามารถ download powerpoint ที่ได้นำเสนอในเวทีนี้ไว้ ณ ที่นี้
Download link:
http://www.mediafire.com/?b3m3djdoxwq
(copy link ไปวางที่ url หรือ clickที่ชื่อเรื่อง Presentation at Rajamangala University of Technology Tawan-ok)

ไม่มีความคิดเห็น: