วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Dynamic Architecture


Dynamic Architecture ยังไม่มีความหมายในภาษาไทยแต่ หมายถึง บริษัทที่ทำผลงานสถาปัตยกรรมแบบอาคารสูงซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตร(dynamic) กล่าวคือแต่ละชั้นของอาคารสามารถเคลื่อนไหวหรือหมุนได้เป็นอิสระทำให้สามารถ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารได้ เช่น ห้องทานอาหารหรือห้อง
นอนที่สามารถหมุนไปรับทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าและพระอาทิตย์ตกในตอน
เย็น ในขณะที่ห้องอื่นๆก็สามารถชมทัศนียภาพที่ค่อยเคลื่อนไปเหมือนอยู่ในพาหนะที่
เคลื่อนที่ได้ คำถามคือต้องใช้พลังงานแค่ไหนในการขับเคลื่อนชั้นต่างๆของอาคาร
คำตอบที่ผู้ผลิตได้บอกคือการใช้เซลแสงอาทิตย์นาโนเป็นตัวจ่ายพลังงานใ้้้ห้เพลาขับ
ที่อยู่แกนกลางรวมทั้งกระแสไฟฟ้าที่ได้จากใบพัดลมในแต่ละชั้นทำให้อาคารที่ออก
แบบนี้แทบไม่ได้ใช้พลังงานจากภายนอกเลย บริษัทที่ออกแบบและก่อสร้างอาคารนี้
ในดูไบประกาศว่ากำลังทำโปรเจคประเภทนี้ต่อไปในกรุงมอสโกหลังจากที่โปรเจคแรก
กำลังก่อสร้างอยู่


ที่มา: www.dynamicarchitecture.net

ไม่มีความคิดเห็น: