วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

ความหวังในการรักษาโรคความจำเสื่อมจากการใช้อนุภาคนาโน


ทีมวิจัย Dublin ที่ประกอบด้วย Prof. Günter Oberdörster จา่กมหาวิทยาลัย Rochester และ Wolfgang Kreyling ในเยอรมันนีพบว่าอนุภาคนาโนมีปฏิกริยาต่อเซลสมองของสัตว์ทดลอง Prof. Günter Oberdörster ยังกล่าวว่ามีความหวังที่จะรักษาอาการขาดโปรตีนของเซลล์สมองที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ โดยการฉีอนุภาคนาโนโปรตีนเข้าสู่สมองโดยตรงเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้ อย่างไรก็ดีคงต้องมีการทดลองต่อไปเพื่อให้ผลที่แน่นอนมากขึ้น ก่อนจะสามารถสรุปและนำไปสู่การใช้ในมนุษย์ต่อไป

ที่มา: www.telegraph.co.uk

ไม่มีความคิดเห็น: