วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อัยการเน้นกฎหมายด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็นมีการคาดการณ์ว่าในปี 2014 จะมีสินค้าในสหรัฐฯ 15% ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยีแต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนด้านกฎหมายที่จะออกมารองรับประเด็นดังกล่าว อัยการอวุโส Nancy J. Brown แห่ง Gardere Wynne Sewell ใน Houston ได้แสดงความเห็นใน Washington Legal Foundation legal background paper ว่ารัฐบาลอเมริกาต้องหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้โดยด่วนก่อนที่จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในอนาคตเนื่องจากมีการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของอนุภาคนาโนในเซลล์ของสัตว์ทดลองในห้องแลปออกมาเป็นระยะ แต่อเมริกากลับให้ความสนใจประเด็นดังกล่าวน้อยกว่าในกลุ่มประเทศยุโรป และเรามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับผลกระทบในแง่ของการสะสมในสิ่งแวดล้อม เช่น ดินและน้ำ (โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.wlf.org/upload/07-25-08brown.pdf) โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์นาโนในตลาดโลกมากกว่า 600 ชนิดซึ่งมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 50-88 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี จากการสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนอเมริกาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่านาโนเทคโนโลยีคืออะไร ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังในเชิงสาธารณะ "การที่ไม่มีการหยิบประเด็นดังกล่าวในอภิปรายในระดับสาธารณะจะนำไปสู่การปฏิเสธของผู้บริโภคและทำให้อุปสรรคด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ต่อไป" Ms. Brown กล่าว

ผู้เขียนคิดว่าเราเองกำลังตื่นตัวด้านเทคโนโลยีนี้และภาคกฎหมายก็จำเป็นจะต้องเข้ามามีบทบาทเช่นกันเพราะเราเป็นผู้บริโภคสินค้านำเข้าเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นเพราะเมื่อถึงวันนั้นจะเกิดกรณีอย่าง DDT ขึ้นมาอีกหนก็เป็นได้

ที่มา:
www.lawfuel.com

ไม่มีความคิดเห็น: