วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วัสดุนาโนสามารถขยับเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร


ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องวัสดุนาโนในสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ก่อให้เกิดการโต้เีถียงอย่างกว้างขวางในการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการใช้นาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีการค้นพบใหม่ว่าวัสดุนาโนสามารถส่งผ่านตนเองจากห่วงโซ่อาหารระดับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปสู่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ได้ผ่านระบบการย่อยอาหารซึ่งหมายถึงมีโอกาสเกิดการสะสมของวัสดุนาโนในชั้นบนสุดของปีระมิดห่วงโซ่อาหารซึ่งก็คือสัตว์กินเนื้อกินพืชรวมถึงคนนั่นเอง แต่ปริมาณความเป็นพิษที่นักวิจัยอเมริกันค้นพบนั้นยังมีอยู่น้อย แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีิพิษจากการสะสมของวัสดุนาโนในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งการศึกษาคงยังต้องมีต่อไปถึงระดับการสะสมที่ก่อให้เกิดพิษจากวัสดุนาโน วัสดุนาโนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปซึ่งมีการคาดหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่ประสบอยู่ในสังคมได้ทั้งในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะีสร้างงานที่มีมูลค่าถึง 750-2,000 พันล้านยูโรภายในปี 2015 ซึ่งภายใต้เงื่อนไขและการสนับสนุนของคณะกรรมมาธิการแห่งยุโรปในการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนและวัสดุนาโนที่เกี่ยวกับประเด็นพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การลดช่องว่างทางความรู้โดยผ่านระบบการศึกษาก็กำลังเป็นประเด็นเร่งด่วนที่กำลังให้ความสนใจในหลายประเทศของยุโรป

ในขณะที่หลายประเทศไม่เฉพาะในยุโรปแต่ในเอเชียใกล้บ้านเราเช่น เวียดนาม มาเลเซีย สิงค์โปรและอินโดนีเชียต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ทุกประเทศที่กล่าวถึงต่างก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าทำไมนาโนเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญและทำไมเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

ที่มา: www.environmental-expert.com

ไม่มีความคิดเห็น: