วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

จุฬาจับมือนาโนเทคสร้างเซนเซอร์ตรวจฉี่หนูศูนย์นาโนเทคจับมือจุฬาฯประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจิ๋วทำชุดตรวจโรคฉี่หนู ทดแทนชุดตรวจนำเข้าที่ราคาแพง ทั้งยังออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือพิเศษ

นพ.ดร.อมรพันธุ์เสรี มาศพันธุ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนูที่รวดเร็วและแม่นยำ ในผู้ป่วยติดเชื้อระยะแรกของโรคทำได้ยาก เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ตรวจมี ราคาแพง ยังไม่แพร่หลายหรือครอบคลุมอาการของโรค ทีมวิจัยจึงพัฒนาชุดตรวจหา เชื้อโรคฉี่หนูในปัสสาวะขึ้นมาใช้งานเอง

ชุดตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนูในปัสสาวะที่พัฒนาขึ้นทำมาจากอนุภาคทองคำ ระดับนาโนเมตร สำหรับตรวจหาโปรตีนที่จำเพาะต่อแบคทีเรียซึ่งเป็นตัวการของ โรคฉี่หนู นอกจากนี้การออกแบบชุดตรวจดังกล่าว ยังเน้นให้ใช้งานง่าย ไม่ต้อง อาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือพิเศษใดๆ อีกทั้งมีต้นทุนการผลิตต่อชุด ถูกกว่าชุดตรวจที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะทีมวิจัยนำทองคำมาสังเคราะห์ให้มี ขนาดเล็กระดับนาโน จึงใช้วัตถุดิบในปริมาณน้อยนิดเท่านั้น

สำหรับผู้เขียนตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับเซนเซอร์นาโนนี้กำลังเป็นความหวังใหม่สำหรับวงการแพทย์ซึ่งในอเมริกาเองที่คณะทันตแพทย์ของ UCLA ได้คิดค้นระบบเซนเซอร์ระดับนาโนที่สามารถตรวจพบเชื้อมะเร็งในช่องปากจากน้ำลายซึ่งสามารถตรวจพบได้ในระยะแรกๆซึ่งทำให้สามารถควบคุมและรักษาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในอเมริกาอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในช่องปากมีประมาณเกือบ 2 แสนรายต่อปี เนื่องจากส่วนใหญ่จะตรวจพบในระยะที่ 3 ซึ่งยากต่อการเยียวยาแล้ว ทำให้เซนเซอร์ประเภทนี้จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ ซึ่งทำให้เทคโนโลยีจิ๋วนี้เป็นที่ต้องการมากในวงการแพทย์ทั่วโลกในขนาดนี้

ที่มา: www.komchadluek.net

ไม่มีความคิดเห็น: