วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เมืองผู้ดีมุ่งลดพลังงานความร้อนในครัวเรือน


ถึงแม้จะมีการคาดหมายว่าเมื่อถึงปีพ.ศ.2593 หรืออีกประมาณ 42 ปีข้างหน้าบ้านรุ่นใหม่ในอังกฤษจะเป็นบ้านที่ปราศจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ(carbon zero emission) แต่สำหรับอาคารที่สร้างในปัจจุบันก็ต้องได้รับการปรับปรุงซึ่งทำให้โครงการ The CALEBRE (Consumer-Appealing Low Energy Technologies for Building Retrofitting) เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายในเชิงนโยบายและดำเนินการปฏิบัติไปพร้อมๆกัน ศ. Dennis Loveday แห่ง the sustainability research school ที่มหาวิทยาลัย Loughborough กล่าวว่า "หลักการนี้คือเื่พื่อครอบครัว อะไรที่สามารถเข้าแทรกแซงและสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นและดูว่าพวกเขาจะมีปฏิกริยาเช่นไร"

The EPSRC and E.ON UK จัดสรรงบประมาณ 2 ล้านปอนด์เพื่อทำการวิจัยด้านพลังงานร่ิวมกับอีก 6 สถาบันการศึกษาได้แก่ Warwick, Ulster, Nottingham, Oxford, Herriot-Watt and Loughborough โดยทำงานประสานกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ัองและ Commission for Architecture and the Built Environment (CABE), the Building Research Establishment (BRE), the Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE), Inbuilt Consulting, Baxi Group and Care & Repair ศ. Loveday ยังกล่าวอีกว่า "ยุทธวิธีประการหนึ่งที่จะทำใ้ห้การประหยัดพลังงานประสบความสำเร็จคือ การวิจัยเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน" ซึ่งการใช้พลังงานตามบ้านในประเทศอังกฤษส่วนมากเป็นเรื่องของระบบทำความร้อนในอาคาร ซึ่งนักวิจัยจาก Oxford และ Nottingham กำลังศึกษาวัสดุนาโนที่มีความเป็นฉนวนเช่น aerogel เื่พื่อนำมาเป็นฉนวนกันความร้อนตามอาคาร

ในประเทศไทยเราเท่าที่ทราบมีหลายบริษัทที่ทำีการทำวิจัยด้านการทำฉนวนเช่น เครือซีเมนต์ไทยได้เปิดตัวฉนวนใยแก้วเขียวที่ความชื้นหรือน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ (ความชื้นเป็นตัวการที่ทำให้ค่าความต้านทานหรือค่า R ต่ำซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของฉนวนลดลง) เพราะในสภาวะที่ราคาน้ำมันกำลังทำสถิติขึ้นราคาในปีนี้ หลายหน่วยงานได้ออกมายืนยันถึงความเป็นไปได้ในการปรับราคาค่าไฟฟ้าเืนื่องจากต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ทำให้มีข้อแนะนำออกมาแล้วว่าการลดพลังงานที่ใช้ตามอาคารอาจเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปในอนาคตอย่างเร่งด่วน

ที่มา: www.theengineer.co.uk

ไม่มีความคิดเห็น: