วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ฟุตบอลนาโน(nano soccer)

(วีดีโอเกี่ยวกับฟุตบอลนาโน)
ถ้าฟุตบอลเป็นกีฬาที่คุณชอบและคุณไ่ม่ต้องการรอไปจนถึงฟุตบอลโลกครั้งต่อไป
สถาบันมาตราฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ(
National Institute of Standards
and Technology-NIST)
มีคำตอบให้คุณ!
ฟุตบอลนาโน
(nano soccer) เป็นโครงการแข่งขันที่เลียนแบบการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่างทีม
นักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศต่างแต่เพียงสนามแข่งขันไม่ใช่ในสเตเดี่ยม
แต่เป็นห้องทดสองทางวิทยาศาสตร์และขนาดของสนามแข่งก็เล็กเท่าเมล็ดข้าว
!
ผู้เล่น
ในสนามไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็น Microbots (หุ่นยนต์จิ๋วขนาดนาโน)ซึ่งควบคุมโดย
คอมพิเตอร์ โดยแข่งขันกันเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดนาโนเมตร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
ผ่าตัดระดับโมเลกุลของมนุษย์ในอนาคต การเคลื่อนไหวของนักฟุตบอล nanobots
ถูกควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรและสนามแม่เหล็กหรือกระแสไฟฟ้าที่พาดผ่านไมโครชิป
(สนามแข่ง)ถึงแม้ว่าขนาดของนักกีฬาจะใหญ่กว่าขนาดที่เรียกว่าหนึ่งนาโนเมตร แ่ต่ช่วง
ขนาดก็ยังอยู่ในช่วงของหนึ่งร้อยนาโนกรัม ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุอลูมิเนียม นิกเกิล
ทอง ซิลิคอนและโครเมี่ยม


ที่มา: nanoarchitecture.net

ไม่มีความคิดเห็น: