วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นาโนศาสตร์คืออะไร

"พอเราพูดถึงนาโนศาสตร์ ผู้อ่านคงรู้สึกขัดๆ หู และไม่คุ้น ผู้เขียนก็อยากจะ
บอกว่าคำนี้ก็คงเหมือนกับคำว่า สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
นาโนศาสตร์ ก็คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัสดุ
อินทรีย์ อนินทรีย์ และรวมไปถึงสารชีวโมเลกุล ที่มีโครงสร้างสามมิติ ยาว กว้าง
สูง ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ระหว่าง 1-100 นาโนเมตร โดยวัสดุชนิดใดก็ตาม ถ้ามีมิติทั้ง
สามเล็กกว่า 100 นาโนเมตร วัสดุชนิดนั้นก็จะถูกเรียกว่า สาม-ดี วัสดุนาโน (3-D
nanomaterial) ถ้ามีแค่ สอง หรือ หนึ่งมิติ ที่เล็กกว่า 100 นาโนเมตร ก็จะถูกเรียกว่า
วัสดุ สอง-ดี (2-D) และ หนึ่ง-ดี (1-D) ตามลำดับ คุณสมบัติของวัสดุนาโนจะ
แตกต่างจากวัสดุขนาดใหญ่ (bulk materials) ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ ทางฟิสิกส์
เคมี และชีวภาพ ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นถ้าพูดถึง นาโนศาสตร์ ก็
จะเป็นการสร้างวัสดุชนิดใหม่ ที่มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตร โดยผลลัพย์ที่ได้
ก็คือ จะได้วัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่าง และน่าสนใจ โดยคุณสมบัติ
เหล่านั้นจะถูกอธิบายด้วยทฤษีทางควอนตัม (quantum theory)"

*ขอขอบคุณบุรุษนิรนามที่เผยแพร่ข้อมูลบนอินเทอร์เนตให้เราได้ทราบความหมายนี้กัน

ที่มา:
นาโนศาสตร์

1 ความคิดเห็น:

kurosameshin-Mr. Arisaka กล่าวว่า...

Nano technology shall attack our civilization later, and soon.

http://benkyoshin.blogspot.com