วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นักวิจัยเมืองผู้ดีโชว์เคลือบเส้นใยด้วยแบคทีเรียลดโลกร้อน


(ภาพ bacteria cellulose)
นักวิจัยในอังกฤษเปิดเผยผลการวิจัยในการใช้แบคทีเรียทำหน้าที่ยึดประสาน cellulose
บนพื้นผิวเส้นใยของพืชโดยการเคลือบซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นความหวังที่ทำให้การ
ใช้เส้นใยธรรมชาติในสารประกอบพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเพื่อให้ได้วัสดุที่
แข็งแรงและเบาในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบินและสินค้าประเภทอื่น ซึ่งการเคลือบด้วย
เทคนิคดังกล่าวจะเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุโดยไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการย่ิิอยสลายตาม
ธรรมชาติของวัสดุ ซึ่งน่าจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวิธีการทางวิศวกรรมปิโตเลียม
โดยนักวิจัยได้ทำการทดลองเคลือบ
hemp and sisal fibers ที่ระดับอนุภาคนาโนซึ่ง
การทดลองได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สำหรับผู้เขียนในปีที่ผ่านมาเกิดคำถามเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีขึ้นมากมายจากสาธารณะใน
อเมริกา ญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรป งานวิจัยนี้จึงน่าจะเป็นแสงสว่างให้พอมองเห็นการ
พัฒนาศาสตร์จิ๋วนี้ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะกระแสโลกร้อนกำลังมาแรง
จริงๆครับ

ที่มา: huliq news

ไม่มีความคิดเห็น: