วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ครูมะกันเริ่มเรียนรู้นาโนหวังถ่ายทอดต่อในชั้นเรียน


TEACH NANO คือโปรแกรมที่เมืองลุงแซมคาดหวังให้บรรดาครูได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนมัธยมทั่วประเทศต่อไปเพื่อให้สังคมอเมริกันยุคต่อไปเข้าใจถึงโอกาสพอๆกับความเสี่ยง
ของเทคโนโลยีจิ๋วนี้ เท่าที่ผู้เขียนทราบได้มีการริเริ่มให้นักเรียนระดับประถมของไต้หวันได้เรียนรู้
เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเช่นกัน สำหรับวงการศึกษาบ้านเท่าที่ทราบก็มีทีม
มหิดลที่ได้ทำโครงการไปบ้างแล้วเช่น
การสร้างชุด kit เพื่อใช้สอนเด็กปัจจุบันที่พัฒนาไปแล้ว ได้แก่
  • ชุดจำลองประสบการณ์์ atomic force microscope
  • ชุดจำลองประสบการณ์ Langmuir-Blodgett self assembly
  • ชุดสาธิตการทำงานของ atomic force microscope จาก LEGO
  • และที่กำลังพัฒนาอยู่ ในภาคการศึกษาปลาย 2549 ได้แก่
  • ชุดสาธิต จมูกแบบสเตอริโอ
  • ชุดสาธิต หุ่นยนต์ตามรอยโมเลกุล
  • ชุดจำลองประสบการณ์ ประสาทสัมผัสการดมและชิม
  • โครงการ nano-Experience for K12 Teacher
  • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Nano for K12 Teacher ที่ จ. พิษณุโลกในปี 2006
ที่มา:Center of Intelligent Materials and Systems คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีความคิดเห็น: