วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คาร์บอนไฟเบอร์กับรถ BMW


(วีดีโอ BMW Gina Light concept car)

ในอเมริกามีซีรี่ย์รีเมกในปี 2008 ที่เรียกว่า "Knight Rider" ซึ่งในอดีตเคยได้รับความนิยมเมื่อ
ตอนที่ผู้เขียนเป็นเด็กเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่มีสมรรถนะสามารถพูดโต้ตอบกับเจ้าของรถได้ซึ่ง
สมัยนั้นคอมพิวเตอร์ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย ในเวอร์ชั่นปัจจุบันอัศวินคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่
สามารถเ้ปลี่ยนสีและปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามต้องการซึ่งพื้นฐานแนวคิดนี้คือเทคโนโลยีนาโนนั่นเอง
จากจินตนาการจอแก้วครั้งนี้ ทีมวิศวกรของ BMW ไ้ด้คิด concept car สำหรับรถยุคต่อไปของ
ค่ายรถชื่อดังนี้โดยใช้หลักการของนาโนเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน ซึ่งทางทีมวิศวกรคาดว่าเมื่อวันที่
รถคันนี้เริ่มออกวิ่งบนท้องถนน บนท้องฟ้าก็อาจเต็มไปด้วยพาหนะที่ขนส่่ืงคนซึ่งไม่ใช่เครื่องบินแล้ว

ที่มา:
Crave Asia

ไม่มีความคิดเห็น: