วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอาง สมุนไพรไทย


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยจัดทำ
โครงการโปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย
(Thai Herbal Nano-cosmeceuticals Coordinated Reseach Program)
แถลงข่าวพิธีลงนามฯ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 22พฤษภาคม 2551 การลงนามร่วมมือได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ วัตถุดิบสมุนไพรไทย และเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลและมีการจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เรื่องนี้ในฐานะที่ผู้เขียนไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อดสงสัยว่าข่าวที่ออกมาว่ามีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยไทยแห่งหนึ่ง
เตือนถึงอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางค์ที่มีอนุภาคาโนเป็นองค์ประกอบเืืนื่องจากร่างกายอาจจะไม่สามารถขับ
อนุภาคที่เล็กระดับนาโนนั้นออกไปจากเนื่อเยื่อร่างกายได้เหมือนสสารตามธรรมชาติประเภทอื่น ซึ่งผลคือร่างกายอาจจะมีสารตกค้างได้ยังไงถ้ามีท่านผู้รู้มาไขความกระจ่างข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อย


ที่มา: http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/

2 ความคิดเห็น:

คาสิโนออนไลน์ กล่าวว่า...

รับทราบครับ เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ

อาวียองซ์ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับข่าวนะจะ