วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นาโนสถาปัตยกรรม (1)

The New Species of Architecture

หนึ่งในสถาปนิกกลุ่ม Havard five John M. Johansen แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
ทีี่มีต่อสถาปัตยกรรมในอนาคต โดย Johansen กล่าวว่าสถาปัตยกรรมตามแนวคิดของเขามีพื้นฐาน
จินตนาการจากหนังสือ "The engine of creation" ของ Eric Drexler ผู้ก่อตั้ง Foresight Institute แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอุตสหกรรมการผลิตระดับโมเลกุล ( molecular manufactureing) self-assembly
และ self-replication ทำให้เขาจินตนาการว่าสถาปัตยกรรมจะมีลักษณะดังภาพที่นำเสนอ
Johansenยังหวังว่าสถาปนิกรุ่นหลังที่มีความเข้าใจเรื่องนาโนเทคโนโลยีคงจะสร้างสรรค์ผล
งานที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนขึ้นไปอีกเรื่อยๆ

สำหรับผู้เขียนซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาสถาปัตกรรมคนหนึ่ง ก็มองเห็นว่าในบบบรรดาสถาปนิกทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็น Richard Meier หรือ Peater Yeadon ต่างเริ่มพูดถึงการนำนาโนเทคโนโลยีมาเป็นแนวคิด
ในการออกแบบ ซึ่งก็หวังว่าการพัฒนาเทคโนวัสดุดังกล่าวจะทำให้คนสานฝันเหล่านี้วาดความคิดออกมาเป็น
จริงสักวันในอนาคต

*Johansen เป็นศิษย์ของ Walter Gropius
ผู้ก่อตั้งสถาบัน Bauhaus ซึ่งเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมโมเดรินแห่งหนึ่งของโลก และเป็นศิษย์ร่วมรุ่นกับ
Marcel Breuer, Philip Johnson, Landis Gores, and Eliot Noyes

Johansen มีผลงานที่ได้รับการยกย่อง คือการออกแบบอาคาร The Morris Mechanical
Theater (1967) ซึ่งถือเป็น landmark แห่งหนึ่งของ Baltimore

ไม่มีความคิดเห็น: