วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2551

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2551

(ภาพ บูธงานแสดงของ NANOTEC ปีนี้)
เพิ่งไปชมงานสัปดาห์วิทยาศาสต์ฯ ที่ศูนย์ประชุม BITECH งานปีนี้ส่วนใหญ่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เริ่มจากงานนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวงค์ ได้มีการแสดงหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน 23 ประการ ได้แก่
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

2. ระเบิดจากข้างใน
3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
4. ทำตามลำดับขั้นตอน
5. ภูมิสังคม
6. องค์รวม
7. ไม่ติดตำรา
8. ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด
9. ทำให้ง่าย
10. การมีส่วนร่วม
11. ประโยชน์ส่วนรวม
12. บริการที่จุดเดียว

13. ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
14. ใช้ธรรมปราบอธรรม
15. ปลุกป่าในใจคน
16. ขาดทุนคือกำไร
17. การพึ่งตนเอง
18. พออยู่พอกิน
19. เศรษฐกิจพอเพียง
20. ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
21. ทำงานอย่างมีความสุข
22. ความเพียร
23. รู้รักสามัคคี (ที่มา: 60 ปีครองราชย์ สำนักงานกปร. 2549)
ทำให้ได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ท่านซึ่งน่าจะรับไว้เป็นแบบอย่างต่อไป ส่วนในบูธอื่นๆที่น่าสนใจก็มี บริการแพทย์แผนตะวันออก การแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศ การศึกษาบนดาวอังคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เขียนได้มีโอกาส ไ้ด้พูดคุยกับนักเรียนแพทย์ไทยในรัสเซียท่านหนึ่งถึงความก้าวหน้าของวงการแพทย์ของรัสเซีย โดยปัจจุบันน้องเขาเป็น 1ใน นักเรียนแพทย์ไทยในมอสโก โดยมีนักเรียนไทยประมาณ 70 คนที่ำกำลังเรียนอยู่ในสาขาต่างๆ ได้ทราบมาว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางนาโนเทคโนโลยีนั้นมีไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนี้ที่บูธ rassia pavillion ได้จัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย speech technology ซึ่งน่าสนใจมาก (น่าเสียดายที่ผู้ดูแลบูธเป็นชาวรัสเซียทำให้การถ่ายทอดข้อมูลเป็นไปอย่างจำกัด) ในส่วนของ japan pavillion ก็ดูเงียบไปนิดแต่คิดว่าเป็นเพราะเป็นวันแรกๆของงานหรือเปล่าที่เลยทำให้ installation ของบูธยังไม่สมบูรณ์ (คงต้องรอหลังวันที่สมเด็จพระเทพฯเสด็จ 11 สิงหาคมไปแล้วหรือเปล่า) ซึ่งในส่วนของบูธ NANOTEC ก็เช่นกัน บังเอิญผู้เขียนได้มีัโอกาสพบผ.อ.ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและิวิชาการของNANOTEC ซึ่งกำลังเดินตรวจดูความเรียบร้อยของ installationในบูธ ท่านได้บอกว่าของยังทะยอยมาไม่ครบ เลยทำให้ผู้เขียนพลาดโอกาสชม กระจกอัจฉริยะที่มีคุณสมบัติควบคุมความทึบแสงด้วยไฟฟ้าไป (ใช้หลักควบคุมการเรียงโมเลกุล liquid crystalและpolymerนำไฟฟ้าระหว่างแผ่นเลเยอร์ของกระจก2ชั้น) ในบูธด้านผลงานเทคโนโลยีด้านทหารและยุทธวิธีก็มีกิจกรรมยิงปืนให้ได้เล่นกันและงานเทคโนโลยีด้านการเกษตร ระบบน้ำซึมและการเผาถ่าน ทำน้ำส้มควันไม้มาจัดแสดง โดยรวมถือว่ามีความหลากหลายของกิจกรรมดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น: