วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แนวทางการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีแบบสองขั้วอำนาจ(หลัก)โลก


ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเราจะพอมองเห็นแนวทางในการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีในแบบสองขั้วอำนาจโลก(ยึดหลักงบประมาณการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญ) ได้แก่ อเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรป โดยอเมริกานั้นงบลงทุนส่วนมากจะเป็นเรื่องทางการทหารเป็นหลัก คิดเป็นประมาณ 30% ของงบลงทุนด้าน R&D ทั้งหมดที่ีสภาคองเกรซใ้ห้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา และรองลงมาคือเรื่องอุตสาหกรรมต้นน้ำด้านเทคโนโลยีนาโน ซึ่งเราคงพอจะทราบกันดีว่าทำไมรัฐบาลสหรัฐฯให้ความสำคัญกับทางกองทัพมากเป็นอันดับแรก
ในขณะที่อีกขั้วคือสหภาพยุโรปที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนไปกับเรื่องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะให้ข้อมูลและสนับสนุนการวิจัยแก่ภาคเอกชนและภาครัฐในการตัดสินใจดำเนินนโยบาย ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า
CTEKS: Shaping the Future of European Societies

สำหรับอีกขั้วที่มองไม่ิเห็น(ไม่ค่อยมีข้อมูลเปิดเผยมากนัก) คือ จีนและรัสเซีย ที่ผู้เขียนพอจะทราบว่ามีสินค้านาโนเริ่มทะลักเข้ามาจากจีนในบ้านเราบ้างแล้ว (ทั้งแท้และเทียม) ส่วนรัสเซียนั้นเท่าที่ทราบก็มีด้านการทหาร สุขภาพและอุตสาหกรรมที่รัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณ R&D ด้านนี้ จะ้เห็นว่าทุกขั้วอำนาจต่างทุ่มเทการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีและ
Converging Technologies กันทั้งสิ้นแต่ต่างกันเฉพาะการให้ความสำคัญในแต่ละเรื่อง สำหรับประเทศไทยในยุคที่เรากำลังเกิดวิกฤตศรัทธาในระบอบต่างๆทั้งในเรื่่องการเมืองการปกครองเกี่ยวกับระบบประชานิยม ระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและความพอเีพียง การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เราคงต้องหาทางรับมือกับปัญหาภายในและต้องไม่ลืมถึงปัจจัยภายนอกที่กำลังเปลี่ยนกระแสไปด้วยเพราะคำว่าสังคมนั้นย่อมหมายถึงการอยู่ร่วมกันที่ไม่ได้แบ่งแยกความเป็นประเทศเท่านั้นแต่หมายถึงสังคมโลกด้วยเช่นกัน

ที่มา: www.foresight.org

ไม่มีความคิดเห็น: