วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กราไฟต์ในพลาสติก

Michigan state University ได้ทำการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบสารประกอบกราไฟต์ (xGnP) กับวัสดุนาโนประเภทอื่นๆพบว่ากราไฟต์ีมีความแข็งแกร่งที่สุดซึ่งเราสามารถนำไปเป็นสารประกอบในพลาสติกเืพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลาสติกให้แข็งแรงขึ้นและเบาขึ้นกว่าเดิม โดยที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากคาร์บอนซึ่งอยู่ในรูปกราไฟต์เป็นสารประกอบที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว กุญแจสำคัญอยู่ที่การสังเคราะห์หรือการแยกชั้นของกราไฟต์ในรูปของท่อที่มีความหนาน้อยกว่า 10 นาโนเมตรโดยมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 500 นาโนเมตรถึง 10 ไมครอน ซึ่งทำใ้ห้มีคุณสมบัติในการรวมตัวกับน้ำ เรซินและพลาสติกอื่นๆได้ xGNP ยังสามารถทำเป็นส่วนประกอบของอากาศยานและยานยนต์ ใบพัดของกังหันลม อุปกรณ์กีฬา มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้ดีโดยสามารถนำไปผลิตแผงเซลสุริยะและแผ่นจอประมวลภาพต่างๆได้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถเก็บรักษาความสดของอาหารได้เป็นสัปดาห์

ที่มา: www.nextbigfuture.com

ไม่มีความคิดเห็น: