วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ตั้งศูนย์วิจัยนาโนใน Waterloo

มหาวิทยาลัยWaterloo, Canada ลงทุน 160 ล้านเหรียญดอลล่าจัดตั้งสถาบัน
ด้านการคำนวณQuantum
และนาโนเทคโนโลยี

อาคารคอมเพล็กซ์ขนาด 5 ชั้นจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตร.ม.ซึ่งประกอบ
ไปด้วยห้องเรียน 100 ห้อง ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมนา สำนักงานรวมประมาณ 1,000
ห้องของสถาบันด้านการคำนวณQuantum และนาโนเทคโนโลยีจะสามารถรองรับนักวิจัย
ได้ถึง 400 คนโดยแบ่งเป็นการวิจัยด้านการคำนวณ Quantum และนาโนเทคโนโลยีใน
สัดส่วนที่เท่าๆกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่มา: http://www.newswire.ca

ไม่มีความคิดเห็น: