วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

TiO2 รุกตลาดคอนกรีตในยุโรป

(ภาพจากโปรแกรม 3D max)
The Jubilee Church (หรือรู้จักกันในนาม the Dives in Misericordia) ตั้งอยู่ในกรุงโรม อิตาลี, สร้างเสร็จในปี 2547 ออกแบบโดยสถาปนิก Richard Meier & Partners Architects LLP อาคารประกอบไปด้วยชิ้นส่วนของ precast, post-tensioned คอนกรีต 256 ชิ้นและมีความสูง 85 ฟุตจากพื้นดิน วัสดุอาคารประกอบด้วยซีเมนต์พอตแลนด์ผสม
สารยึดเกาะ photocatalytic ซึ่งผลิตโดย Italcementi Group ซึ่งสามารถทำให้ผนังคอนกรีตคงความสะอาดใหม่ได้ีอีกเป็นพันปี โดยองค์ประกอบหลักของสารดังกล่าวคือ titaniumdioxide (TiO2) ซึ่งจะทำปฏิกริยาต่อแสงอาทิตย์ทำให้คราบสกปรกบนผนังคอนกรีตไม่สามารถเกาะบนพื้นผิวและหลุดออก
ได้เองเมื่อสัมผัสกับน้ำฝน
ในอนาคตอันใกล้นี้เราคงได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆในวงการก่อสร้างไทยเช่นเดียว
กันเพราะได้ยินมาว่า SCG Cement ได้ทำความร่วมมือวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่่งชาติ (NANOTEC)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์วิจัยที่มีชื่อว่า Green Nanomaterials Research Center บริเวณอาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 เมื่อปีที่แล้ว

ที่มา: concretedecor.net

ไม่มีความคิดเห็น: