วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Utility fog workshop

skmd-stavcon.jpg

ดร.คริสตินและดร.ซาร่าแห่ง blog 8 ในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตเรียกำลังขะมักเขม้นในการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจให้เด็กนักเรียน
มัธยมในรัฐวิคติเรียและออสเตเลียตอนใต้ถึงผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีในเชิงสังคม
ผ่านโปรแกรมการให้การศึกษาที่เรียกว่า
utility fog workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมวิชาเลือกในวิทยาลัยมัธยมเซนต์เฮเลน่า
(10 elective for nanoscience and nanotechnology at St Helena Secondary College) ทำให้ผู้เขียนคิดว่าบ้านเราจะมีกลุ่มที่สนใจการให้การศึกษาแก่เด็กระดับมัธยมมากแค่
ไหนเพราะเท่าที่ทราบครูมัธยมในบ้านเรามีไม่ถึง 10%ที่เข้าใจว่านาโนเทคโนโลยีคือ
อะไรแล้วจะมีผลกระทบกับวงการศึกษาอย่างไรนอกเหนือจากคนที่เรียนในสาย
วิทยาศาสตร์โดยตรง

ที่มา: Blog 8

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยุรนันท์ หอมระรื่น สชฟ.2/2 5031040032
เราควรให้เด็กไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ เรื่อง นาโนเทคให้มากขึ้น เพราะว่าอีกไม่นานยุคนาโนจะเข้ามาแทนยุคคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องนาโนเทคให้มากขึ้น เพื่อจะได้ตามต่างประเทศได้ทัน ส่วนอาจารย์ก็ควรนำความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคมาสอนให้กับเด็กนักเรียน